مکاشفه

$3.00

مکاشفه گرچه یک کتاب هیجان انگیز است، با این وجود غالبا خوانندگان این کتاب به سختی قادرند به درک درستی از روایت های موجود در آن دست یابند. این کتاب به زبان ساده نشان می دهد که در طی سالیان، مسیحیان چگونه مکاشفه را فهمیده و درک کرده اند . نگاهی به رویکردهای مختلف کتاب مکاشفه اجمالاً به روشن تر شدن موضوع تفسیر، اندکی کمک کرده و افق جدیدی را در فــهـم کتاب پیش روی خوانندگان می گشاید

دسته: