فروشگاه انتشارات عصا

در این صفحه می‌توانید به کتاب‌های الاهیاتی و دفاعیاتی که توسط مترجمین انجمن دفاعیات مسیحی عصا تهیه و گردآوری شده دسترسی پیدا کنید. برای خرید هر یک از کتاب‌ها از طریق دکمه و لینک موجود در پایین هر کتاب به فروشگاه عصا سر بزنید و کتاب مورد نظرتان را خریداری بفرمایید.

خداوند خدای خود را با تمام فکر محبت نما

پژواکِ پژوهش مورلند در مورد نقش کلیدی معرفت در زندگی مسیحی و پیامد آن بر وجوهاتِ سیاحت ایمانی ما، در قلب هر خواننده‌ای به شکل متقاعدکننده‌ای طنین انداز می‌شود. او در این اثر از طریق استدلال موشکافانه و ژرف‌اندیشی خود، فرآیند بازیابی ذهن مسیحی، رشد و بلوغ فکری و درک مفاهیم یک ایمان قوی مبتنی بر عقل را آشکار می‌کند.

رســتاخیز آفتــاب

در درون صفحــات «رســتاخیز آفتــاب» کــرگ بــا تکیــه بــر مجموعــه‌ای غنــی از بینش‌های تاریخی، فلسفی و الهیاتی، از ماهیِت خوِد قیام گرفته تا اعتبار تاریخی گزارش‌هــای اناجیــل و عهــد جدید، طیف گســترده‌ای از موضوعــات را به خدمت می‌گیرد. در قلب استدلال‌ورزی کرگ، تأمل ژرفی درباره قدرت دگرگون‌کننده قیام مســیح نهفته اســت تــا وجود انســان را به معنا و هدفمندی آغشــته کنــد. کرگ از طریــق ایــن پژوهــش از خواننــدگان دعــوت می‌کند تــا پیامدهای عمیــق پیروزی مســیح بــر مرگ را در آینه زندگی خود بنگرند و نتایــج عملی امروزین آن را آنچنان که بایسته است بسنجند.

آیا قرآن کلام خداست؟

برای نقدِ قرآن، آنچه اهمیت دارد این است که بدون توجه به گفته‌های مفسران اسلامی امروز، به آغاز اسلام و اولین منابع قرآنی بازگردیم تا بتوان به سرنخ‌های مربوط به صحت و سقم‌شان دست یابیم. شاید بگویند از آنجـــا که قرآن، اثر مکتوب نسبتاً تازه‌ای است و یا به قول مسلمانان همین ۱۴۰۰ سال پیش به منصه ظهور رسیده، نقد آن کار دشواری نیست. این کتاب نگاهی به ریشه‌ها می‌اندازد.

سی مقاله در باب مسیحیت

سی مقاله در باب مسیحیت. در این کتاب با مباحث علمی، فلسفی و تاریخی در دفاعیات ایمان مسیحی که نوشتهٔ الاهی‌دانان معتبر مسیحیت دنیا می‌باشند روبرو خواهید شد. در این کتاب مدافعین ایمان مسیحی با ارائه ادلهٔ و تبیین‌های فلسفی و علمی علاوه بر پاسخگویی به نقدهای ایراد شده به مسیحیت، از ذاتِ قدرتمند، هوشمند، شخص‌وار، ضروری، لامکان، لازمان وغیرمادی خالق و ناظم جهان پرده برمی‌دارند.

سبد خرید

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.