رابطه علم و دین چیست؟

این مقاله روش‌های مختلف در خصوص ارتباط علم و الهیات را بررسی می کند. چه ارتباطی بین علم و دین وجود دارد؟ در سال ۱۸۹۶، اندرو دیکسون وایت، رئیس دانشگاه کرنل، کتابی با عنوان “تاریخچه جنگ میان علم و الهیات در مسیحیت” منتشر کرد. تحت تأثیر قلم وایت، استعاره «جنگ» برای توصیف روابط بین علم […]

رابطه علم و دین چیست؟ بیشتر بخوانید »