مدرسه دفاعیات

حقیقت چیست ؟

۲۳ جولای ۲۰۲۲ | یکم مرداد ۱۴۰۱

آیا خدا وجود دارد؟

تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۳ | ۸ بهمن ۱۴۰۱

رستاخیز مسیح

به زودی از مدرسه دفاعیات انجمن عصا

نسبی‌گرایی اخلاقی

به زودی از مدرسه دفاعیات انجمن عصا

کتاب‌مقدس و همجنس‌گرایی

به زودی از مدرسه دفاعیات انجمن عصا

اسلام و مسیحیت – تناقض ها

به زودی از مدرسه دفاعیات انجمن عصا

سبد خرید

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.