سی مقاله در باب مسیحیت

$3.00

سی مقاله در باب مسیحیت. در این کتاب با مباحث علمی، فلسفی و تاریخی در دفاعیات ایمان مسیحی که نوشتهٔ الاهیات دانان معتبر مسیحیت دنیا می باشند روبرو خواهید شد. در این کتاب مدافعین ایمان مسیحی با ارائه ادلهٔ و تبیین های فلسفی و علمی علاوه بر پاسخگویی به نقدهای ایراد شده به مسیحیت، از ذاتِ قدرتمند، هوشمند، شخص وار، ضروری، لامکان، لازمان وغیرمادی خالق و ناظم جهان پرده بر می دارند

دسته:

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.