ده معضل بزرگ علمی که فرگشت از آن رنج میبرد

$3.00

در این کتاب کوچک دهها مقاله از ادبیات علمی تخصصی نوشته شده توسط دانشمندان معتبر ذکر شد که در مجموع، چالشهای علمی قوی برای نظریه تکامل مدرن ایجاد میکنند. با این حال، مدافعان نئوداروینیسم معمو ًلا ادعا میکنند که مخالفتهای علمی موجهی نسبت به دیدگاه آنها وجود ندارد و تنها انتقادهایی که باقی میماند مبتنی بر مذهب است. واضح است که این درست نیست. در واقع، تلاش برای برچسب دین زدن به هر گونه انتقادات ازتکامل نئو داروینی،نوعًا ترفندی برای رد انتقادات علمی بدون پرداختن به آ نها است.

در انبار موجود نمی باشد

سبد خرید

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.