رســتاخیز آفتــاب

$20.00

در درون صفحــات «رســتاخیز آفتــاب» کــرگ بــا تکیــه بــر مجموعــهای غنــی از بینشهای تاریخی،فلسفی والهیاتی،ازماهیِت خوِد قیام گرفته تا اعتبارتاریخی گزارشهــای اناجیــل و عهــد جدید، طیف گســتردهای از موضوعــات را به خدمت می‌گیرد. در قلب استدلال ورزی کرگ، تأمل ژرفی درباره قدرت دگرگون کننده قیام مســیح نهفته اســت تــا وجود انســان را به معنا و هدفمندی آغشــته کنــد. کرگ از طریــق ایــن پژوهــش از خواننــدگان دعــوت می‌کند تــا پیامدهای عمیــق پیروزی مســیح بــر مرگ را در آینه زندگی خود بنگرند و نتایــج عملی امروزین آن را آنچنان که بایسته است بسنجند.

دسترسی: 39 در انبار

شابک: ۹۷۹۸۸۹۳۷۹۴۴۰۳
نویسنده: ویلیام لین کرگ
انتشارات: شرکت انتشارات عصا
مترجم: سلین بهلول‌زاده
سال انتشار: ۲۰۲۴ میلادی
جلد: شمیز
قطع: رقعی
تعداد صفحه: ۲۰۲صفحه
چاپ: اول

سبد خرید

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.