شخصیت‌های عهد جدید که توسط نویسندگان غیر مسیحی و / یا از طریق علم باستان‌شناسی تایید شده است

یکی از فاکتورهای مهم در کشف و تایید اصالت تاریخی یک متن باستانی، بررسی متون معاصر و نوشته‌های دیگر مورخان باستانی و به طور خاص مخالفان و دشمنان رویداد مرکزی یا نویسنده متن است. از عوامل قابل توجه و تاثیرگذار در این بررسی، تایید هویت تاریخی شخصیت‌های یاد شده در متن مورد نظر است که از طریق علم باستان‌شناسی و تاریخ‌شناسی مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد.
عهد جدید به عنوان یک متن باستانی نه تنها از این قاعده مستثنا نبوده بلکه بیش از هر متن باستانی دیگر مورد سوءظن، پرسش و مطالعه دقیق قرار گرفته است. بررسی متون باستانی دیگر متعلق به نویسندگان غیر مسیحی و حتی ضد مسیحی نه تنها خدشه‌ای بر ارزش تاریخی متن وارد نکرده بلکه با تایید هویت تاریخی شخصیت‌های برجسته و یاد شده در عهد جدید با توجه به بازه زمانی ذکر شده در این متن باستانی، اساس هر شک‌گرایی تاریخی را در هم می‌شکند.

منابع غیر مسیحی

اشاره در عهد جدید

شخصیت

یوسفیوس/ تاکیتوس/ پلینی کوچک/ فلیگون/ تالوس/ سوئتونیوس/ لوسیان/کلسوس/ مارابر سراپیون/ تلمود یهود

بسیار زیاد

عیسی

فیلون اسکندرانی/ یوسفیوس

اعمال رسولان ۱۲: ۱-۲۴

آگریپاس اول

کوین/ یوسفیوس

اعمال رسولان ۲۵: ۱۳

۲۶: ۳۲

آگریپاس دوم

یوسفیوس

اعمال رسولان ۲۳: ۲؛ ۲۴: ۱

حنانیا

یوسفیوس

لوقا ۳: ۲؛ یوحنا ۱۸: ۱۳، ۲۴

اعمال رسولان ۴: ۶

حنا

یوسفیوس

دوم قرنتیان ۱۱: ۳۲

شاه حارث

یوسفیوس

اعمال رسولان ۲۵: ۱۳

برنیکی (همسر آریپاس دوم)

یوسفیوس و دیگران

لوقا ۲: ۱

آگوستوس قیصر

استودان (محل نگهداری استخوان‌دان) / یوسفیوس

متعدد

قیافا

یوسفیوس

اعمال رسولان ۱۱: ۲۸؛ ۱۸: ۲

کلودیوس قیصر

یوسفیوس

اعمال رسولان ۲۴: ۲۴

دروسیلا (همسر فلیکس)

یوسفیوس

اعمال رسولان ۲۱: ۳۸

نبی کاذب مصری

کتیبه

اعمال رسولان ۱۹: ۲۲

اراستوس

یوسفیوس/ تاکینوس

اعمال رسولان ۲۳: ۲۴

۲۵: ۱۴

فلیکس

کتیبه

اعمال رسولان ۱۸: ۱۲-۱۷

گالیو

یوسفیوس

اعمال رسولان ۵: ۳۴؛ ۲۲: ۳

گامالائیل

یوسفیوس

متی ۱۴: ۱-۱۲؛ مرقس ۶: ۱۴-۲۹؛ لوقا ۳: ۱؛ ۲۳: ۷-۱۲

هیرودیس آنتیپاس حاکم

یوسفیوس

متی ۲: ۲۲

آرکلائوس

یوسفیوس / تاکیتوس

متی ۲: ۱-۱۹؛ لوقا ۱: ۵

هیرودیس کبیر

یوسفیوس

متی ۱۴: ۳؛ مرقس ۶: ۱۷

فلیپ اول

یوسفیوس

لوقا ۳: ۱

فلیپ دوم

یوسفیوس

متی ۱۴: ۳؛ لوقا ۶: ۱۷

هیرودیا

یوسفیوس

متی ۱۴: ۱-۱۲؛ لوقا ۶: ۱۴-۲۹

سالومه (دختر هیرودیا)

یوسفیوس

متعدد

یعقوب

یوسفیوس

متعدد

یحیی تعمید دهنده

یوسفیوس

اعمال رسولان ۵: ۳۷

یهودای جلیلی

کتیبه / یوسفیوس

لوقا ۳: ۱

لیسانیوس حاکم آبیلینی

کتیبه / یوسفیوس / کوین / فیلون اسکندرانی / تاکیتوس

متعدد

پیلاتس

یوسفیوس

لوقا ۲: ۲

کورینیوس

یوسفیوس

اعمال رسولان ۲۴: ۲۷

۲۶: ۳۲

پورکیوس فستوس

کتیبه

اعمال رسولان ۱۳: ۶-۱۲

سرگیوس پولس

تاکیتوس / سوئتونیوس / پاترکلوس/ دیون کاسیوس/ یوسفیوس

لوقا ۳: ۱

تیبریوس قیصر

منبع :

I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist by Frank Turek and Norman L. Geisler

سبد خرید

انجمن دفاعیات مسیحی عصا

براي تكميل فرم نظرخواهى روى دكمه زير كليك كنيد. پيشاپيش از زمانى كه براى شركت در اين نظرخواهى صرف مى كنيد متشكريم.